УТОРАК, 28. 5. 2024 - 14:58

Извор: СПЦ

Обавештење о конкурсу за посао наставника Верске наставе у Архиепископији београдско-карловачкој

Поштовани, обавештавамо вас да ће Одбор за верску наставу Архиепископије београдско-карловачке интервју за посао наставника Верске наставе у школама на територији Архиепископије београдско-карловачке, обавити од 17. до 21. јуна 2024. године.

СПЦ

Пријављивање ће се обавити у просторијама Одбора за верску наставу у згради Патријаршије, ул. Краља Петра бр. 5, соба 25, од 27. маја до 31. маја 2024. године, од 7:30 до 14:30 часова. У складу са чл. 140 Закона основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27-2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), пријаву на конкурс могу поднети кандидати које су:

Дипломирали на теолошким студијама другог[1], и трећег степена[2];
Дипломирали на релевантним нетеолошким студијама[3] другог, и трећег степена, под условом да имају стечену диплому теолошких студија првог степена[4].

Ради попуњавања Листе замена, пријаву на конкурс могу поднети и кандидати које су:

Дипломирали на теолошким студијама првог степена, под условом да су уписали други степен теолошких, или релевантних нетеолошких студија[5].
Дипломирали на нетеолошким студијама првог степена, под условом да су уписали други степен теолошких студија.

Изузетно, пријаву на конкурс могу поднети и:

Свршени студенти првог степена теолошких студија.
Студенти на завршној години теолошких студија првог степена.

Приликом пријављивања на конкурс обавезно је предати следећа документа:

Оверену фотокопију Дипломе студија првог, другог и евентуално трећег степена студија.

(У случају да кандидат још није дипломирао на уписаном студијском програму, подноси се Уверење о студирању);

Извод из Матичне књиге рођених (оригинал);
Изјаву парохијског свештеника да кандидат води уредан црквени живот;
Препоруку за рад у просвети, од лица која су запослена у настави (професора са факултета, ментора који је водио стручну праксу, и других);
Биографију кандидата (у биографији обавезно навести контакт телефон и е. адресу);
Фотографију 3,5cm x 4,5cm.

Напомена: Кандидати који канонски не припадају Архиепископији београдско-карловачкој, на радном месту вероучитеља у Архиепископији београдско-карловачкој не могу бити ангажовани без благослова свог надлежног архијереја, који морају доставити пре почетка школске године.

Кандидати који се буду пријавили биће накнадно обавештени о тачном распореду и времену интервјуа.

Са благословом,

Председник
Одбора за верску наставу Архиепископије београдско-карловачке

Епископ новобрдски Иларион

[1] Други степен студија у смислу овог Обавештења односи се на мастер студије (најмање 300 ЕСПБ) и специјалистичке академске студије (најмање 360 ЕСПБ).

[2] Трећи степен студија у смислу овог Обавештења односи се на докторске студије (480 ЕСПБ).

[3] Релевантне нетеолошке студије у смислу овог Обавештења јесу студије из области педагошких наука, као и интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије које са другим областима комбинују теолошке области, или области педагошких наука.

[4] Први степен студија у смислу овог Обавештења односи се на четворогодишње основе студије (најмање 240 ЕСПБ).

[5] Видети фусноту бр. 3.

Повезане вести

Вести