Политика приватности

Коришћењем било ког дела tvhram.rs портала и свих његових делова, аутоматски прихватате сва актуелна правила коришћења. Корисници су дужни да редовно читају правила коришћења, те се сматра да су корисници континуираним коришћењем tvhram.rs портала, или било којег његовог дела, у сваком тренутку упознати с актуелним правилима коришћења, те да су их разумели у целости. Ни један део tvhram.rs портала не сме се користити у незаконите сврхе, ни за промовисање истих. Нећемо прикупљати ваше личне податке приликом посете нашем порталу осим у случају када лично обезбедите те податке. Информације које се скупљају се и аутоматски чувају.

Уколико током посете сајту tvhram.rs посетилац не ради ништа осим кретања кроз странице и преузимања информација, аутоматски ћемо прикупити одређене информације. Ове информације вас не идентификују лично.

Подаци које скупљамо су следећи:

  • Домен и ИП адреса
  • Врсту бровсер-а (претраживача) и оперативног система помоћу којег је приступљено нашем сајту
  • Време приступа и дужину посете
  • Стране које посећујете
  • Уколико сте линковали наш портал са неког другог сајта, адресу тог сајта
  • Уколико нам сами проследите информације

Уколико одлучите да нам сами пружите информације слањем е-мејла или попуњавањем формулара на нашем сајту, користићемо те информације само како бисмо били у позицији да вам лакше помогнемо. Не сакупљамо лилчне податке ни за једну другу сврху. Такође, не креирамо индивидуалне профиле од информација које нам дајете нити их прослеђујемо неким другим приватним организацијама. Ваши подаци ће бити дати на увид надлежним државним органима само ако смо законом обавезани да то урадимо.

Cookie

Cookie је мали фајл који сајт поставља на ваш компјутер како би могао да запамти специфична подешавања ваше сесије док сте у посети сајту. Ваш компјутер ће делити податке само са сајтом који га је поставио и ни један други сајт му не може приступити. Tvhram.rs може користити cookie-је за техничке потребе како би вам пружио бољу навигацију кроз сајт или вам омогућио да прилагодите коришћење сајта својим потребама. Уколико не желите да имате cookie-је на свом компјутеру, можете искључити та подешавања у свом претраживачу. То, међутим, може имати утицаја на функционисање tvhram.rs портала.

Tvhram.rs.портал

Tvhram.rs посетиоцима у доброј намери обезбеђује коришћење садржаја tvhram.rs портала. Сви посетиоци имају право да бесплатно користе садржаје портала, уколико не крше правила коришћења. Tvhram.rs портал састоји се од властитих садржаја, садржаја партнера и оглашивача, бесплатних садржаја, садржаја креираних од стране посетилаца и линкова на спољне странице. Тvhram.rs садржаје објављује у доброј намери. Све садржаје портала користите на властиту одговорност и tvhram.rs се не може сматрати одговорним за било какву штету насталу коришћењем. Приступ tvhram.rs порталу и свим његовим садржајима дозвољен је особама било ког узраста.

Ауторска права

Тvhram.rs полаже ауторска права на све властите садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података и програмерски код). Неовлашћено коришћење било ког дела портала сматра се кршењем ауторских права tvhram.rs портала и подложно је тужби. Неовлашћено коришћење било ког дела портала без дозволе власника ауторских права (tvhram.rs, партнери, корисници...) сматра се кршењем ауторских права и подложно је тужби. Уколико сматрате да је tvhram.rs повредио Ваша ауторска права, случај ће бити одмах размотрен, а спорни садржаји биће уклоњени одмах по евентуалном установљавању истинитости садржаја жалбе.

Линкови на спољне странице

Tvhram.rs садржи линкове на њеб странице изван властитог портала. Тvhram.rs линкове објављује у доброј намери и не може се сматрати одговорним за садржаје изван портала. Модификовање и промене правила tvhram.rs задржава право да без најаве повремено промени или модификује правила. О важним променама и допунама tvhram.rs може обавестити кориснике путем е-мејла или објављивањем на порталу. Коришћењем било ког садржаја на tvhram.rs порталу сматра се да сте упознати са најновијим правилима.

Мобилне апликације

Коришћењем мобилних апликација корисник се слаже са свим условима под којим апликација функционише на инсталираном уређају. Тvhram.rs има право да кориснику шаље сервисе обавештавања уколико се корисник са том функцијом претходно сагласио на свом мобилном уређају. Корисник је сагласан и у исто време гарантује да неће и да нема право да било које од апликација које су у власништву tvhram.rs, на било који начин нелагално користи, као и да их превасходно неће злоупотребљавати у циљу стицања личне добити, узнемиравања односно вређања других, и то по било ком основу. Коришћењем апликације корисници су сагласни са целокупним садржајем апликације, те су у складу са наведеним сагласни и са смештањем колачића на уређај корисника. Твхрам.рс има право да у било ком тренутку, било да је реч о бесплатним или плаћеним апликацијама, а све у складу и искључиво са својим пословним одлукама, прекине у том смислу даље пласирање одређеног садржаја, односно угаси постојеће сервисе, подршку као и саме апликације.