УТОРАК, 4. 7. 2023 - 19:34

Извор: ТВ Храм

Патријарх Профирије отворио јубиларну изложбу у част 30 година постојања Академије СПЦ за уметност и косервацију (ФОТО)

У уторак, 4. јула у 19 часова, у галерији РТС отворена је јубиларна изложба у част 30 година постојања Академије СПЦ за уметност и косервацију.  Присутнима се обратио Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије и отворио изложбу.

ТВ Храм

Ака­де­ми­ја СПЦ за умет­но­сти и кон­сер­ва­ци­ју по­сто­ји три де­це­ни­је. То­ком три деценије постојања, Академија је из­не­дри­ла мно­ге ква­ли­тет­не умет­ни­ке, ре­ста­у­ра­то­ре и кон­зер­ва­то­ре цр­кве­ног на­сле­ђа. Да­нас је то једин­стве­на шко­ла на про­сто­ру Ср­би­је, са ви­со­ким обра­зов­ним мо­гућ­но­сти­ма и са квали­тет­ним про­фе­сор­ским ка­др­ом.

ТВ Храм
ТВ Храм
ТВ Храм
ТВ Храм
ТВ Храм
ТВ Храм
ТВ Храм
ТВ Храм

Повезане вести

Вести