ПОНЕДЕЉАК, 7. 5. 2018 - 21:20

Мозаик

МОЗАИК ( 07. мај 2018. )

Мозаик

МИСИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ ХРАМ

Схватајући законе информативног простора и, притом, вођени основним оријентирима Православне културе и вредности, нашу мисију видимо у стварању широке медијске платформе, засноване на одговарајућим духовним и моралним темељима, која ће краткорочно бити конкурентна, а дугорочно побеђивати преовлађујуће информативне садржаје данашњице, по својој природи, суштински недорасле Човеку.

 

ВИЗИЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ ХРАМ

Наша визија обухваћена је доприносом изградњи Новог информационог света, у коме ће садашње преимућство у етру - по Човека деградирајућих садржаја, приказаних у атрактивном формату - полако преузимати добро приказано Добро, чија вредност има темеље у Православном и, уопштено, традиционалном погледу на свет.

Повезане емисије

Емисије