ПЕТАК, 30. 6. 2017 - 14:41

Будите савршени као Отац ваш небески

Видовдане, мој очињи виде (Будите савршени као што је Отац ваш небески)

Повезане емисије

Емисије