Личност и заједница: проф. др Зоран Ранковић (ВИДЕО)